All Plants: Fothergilla - Fritillaria (85)

Fothergilla gardenii Fothergilla gardenii'Blue Mist' Fothergilla gardenii'Blue Shadow' Fothergilla gardenii'Mount Airy' Fothergilla major Fothergilla major'Huntsman' Fothergilla major'Morton' Fothergilla major'Sea Spray' Fouquieria columnaris Fouquieria diguetii Fouquieria leonilae Fouquieria macdougalii Fouquieria purpusii Fouquieria splendens Fragaria x'Red Ruby' Fragaria x'Variegata' Fragaria chiloensis Fragaria chiloensis'Elsie Frye' Fragaria frel'Lipstick' Fragaria frel'Pink Panda™' Fragaria ovalis Fragaria vesca Fragaria vesca'Improved Rugen' Fragaria vesca'Variegata' Fragaria vesca ssp. californica Francoa sonchifolia Frangula californica Frangula californica'Seaview Improved' Franklinia alatamaha Franklinia lasianthus Fraxinus americana Fraxinus americana'Autumn Applause' Fraxinus americana'Champaign County' Fraxinus americana'Junginger (Autumn Purple®)' Fraxinus americana'Kleinburg' Fraxinus americana'Rosehill' Fraxinus americana'Tures (Windy City™)' Fraxinus angustifolia Fraxinus angustifolia'Raywood' Fraxinus caroliniana Fraxinus chinensis Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior'Aurea' Fraxinus excelsior'Nana' Fraxinus holotricha'Moraine' Fraxinus nigra Fraxinus ornus Fraxinus ornus'Meczek' Fraxinus ornus'Rotundifolia' Fraxinus pennsylvanica Fraxinus pennsylvanica'Aucubifolia' Fraxinus pennsylvanica'Patmore' Fraxinus pennsylvanica'Summit' Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima Fraxinus quadrangulata Fraxinus sieboldiana Fraxinus texensis Fraxinus uhdei Fraxinus velutina Fraxinus velutina var. coriacea Freesia corymbosa Freesia corymbosa'Yvonne' Freesia x hybrida Freesia refracta'Ballerina' Fremontodendron x'Ken Taylor' Fremontodendron x'Pacific Sunset' Fremontodendron californicum Fremontodendron californicum ssp. decumbens Fremontodendron mexicanum Freycinetia multiflora Fritillaria assyriaca Fritillaria biflora Fritillaria collina Fritillaria imperialis Fritillaria imperialis'Aurora' Fritillaria imperialis'Lutea' Fritillaria imperialis'Rubra Maxima' Fritillaria meleagris Fritillaria meleagris'Alba' Fritillaria michailovskyi Fritillaria pallidiflora Fritillaria persica Fritillaria raddeana Fritillaria sewerzowii Fritillaria uva-vulpis