All Plants: Pycnostachys - Pyrus (35)

Pycnostachys dawei Pyracantha x'Mohave' Pyracantha x'Navajo' Pyracantha x'Red Cushion' Pyracantha x'Teton' Pyracantha angustifolia'Gnome' Pyracantha coccinea Pyracantha coccinea'Lalandei' Pyracantha coccinea'Variegata' Pyracantha koidzumii'Santa Cruz' Pyrola asarifolia ssp. asarifolia Pyrostegia venusta Pyrrohappus multicaulis Pyrrosia hastata Pyrrosia lingua Pyrus x'Winter Nelis' Pyrus calleryana Pyrus calleryana'Aristocrat®' Pyrus calleryana'Autumn Blaze' Pyrus calleryana'Bradford' Pyrus calleryana'Capital' Pyrus calleryana'Chanticleer' Pyrus calleryana'Cleprizam' Pyrus calleryana'Pizzaz' Pyrus calleryana'Redspire' Pyrus calleryana'Stonehill' Pyrus calleryana'Whitehouse' Pyrus communis'Bartlett' Pyrus communis'Bosc' Pyrus cordata Pyrus fauriei Pyrus kawakamii Pyrus pashia Pyrus pyrifolia Pyrus ussuriensis